تاریخ و ساعت و لحظه دقیق تحویل سال ۱۴۰۳ و حیوان نماد سال ۱۴۰۳ چیست؟

0
46

تاریخ دقیق روز تحویل سال ۱۴۰۳ در تقویم شمسی برابر است با :

روز چهارشنبه ۱ فروردین سال ۱۴۰۳

تاریخ دقیق روز تحویل سال ۱۴۰۳ در تقویم قمری برابر است با :

روز چهارشنبه ۱۰ رمضان سال ۱۴۴۵

تاریخ دقیق روز تحویل سال ۱۴۰۳ در تقویم میلادی برابر است با :

روز چهارشنبه ۲۰ مارس سال ۲۰۲۴

 

زمان تحویل سال ۱۴۰۳ ساعت ۰۶ و ۳۶ دقیقه بامداد

سال ۱۴۰۳ سال اژدها میباشد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید